Vaasan työväenopiston opiskelijat ry

Joudumme valitettavasti perumaan suunnitellut vaatteidenvaihtoviikot 16.3 - 27.3 ja Kroatian matkan korona-viruksen aiheuttaman tilanteen takia.

OPISKELIJAYHDISTYKSEN KANNANOTTO KEVÄTNÄYTTELYN LOPETTAMISEEN

Vaasan työväenopiston opiskelijayhdistys haluaa kiinnittää huomiota Vaasa-opiston päätökseen kevätnäyttelyn poistamisesta vuonna 2020.

Opiston kevätnäyttely on suosittu tapahtuma, jonka järjestämiseen opiskelijat ovat osallistuneet innolla. Näyttely on opiskelijoita yhdistävä ja kokoava, monet teokset lähtevät heti valmistuttuaan opistolta kotiin, ja opiskelijoiden mielestä on ollut mukava nähdä vuoden aikana tehdyt teokset yhtenä kokonaisuutena.

Oppilaat tuovat perheensä, ystävänsä ja sukulaisensakin katsomaan näyttelyä.

Näyttely on esitellyt myös ulospäin, mitä opistolla konkreettisesti tehdään, ja näin varmasti houkutellut uusia oppilaita opiskelemaan.

Kevätnäyttely on opiskelijoille tärkeä, ehkä vuoden ainut mahdollisuus laittaa teoksiaan esille muiden nähtäväksi. Opiskelijat ovat joissain ryhmissä koko kevätkauden miettineet ja valmistaneet yhdessä sovitun teeman mukaisesti teoksia nimenomaan näyttelyä varten, ja tämä on tuonut opiskeluun lisää merkitystä ja tavoitteellisuutta.

Opiskelijat valvovat näyttelytiloja vapaaehtoistyönä. Taide- ja taitoaineiden tuntiopettajat valitsevat yhdessä oppilaiden kanssa näyttelyn teokset ja pystyttävät näyttelyn talkootyönä. Tämä yhdessä tekeminen ja lopputulosten katselmus ovat hienoja ja merkittäviä kokemuksia monelle harrastajalle, eikä tätä pidä väheksyä.

Vaasan työväenopiston opiskelijayhdistys vaatii opiskelijoiden puolesta kevätnäyttelyn takaisin entisessä muodossaan. Monet opiskelijat ovat pahoittaneet mielensä näyttelyn poistamisesta yksipuolisella päätöksellä opiskelijoita kuulematta.

Ei pidä unohtaa, että opiskelijat ovat Vaasa-opiston maksavia asiakkaita ja että heitä tulisi kuulla tällaisissa merkittävissä heitä itseään koskevissa päätöksissä.


Vaasan työväenopiston opiskeilijat ry:n johtokunta

4.2.2020Tervetuloa opiskelijayhdistyksen uudelle kotisivulle

Näiltä mobiiliystävällisiltä sivuilta löydät tietoa yhdistyksestä, yhdistyksen järjestämistä tapahtumista sekä kesäpaikka pohjanpirtistä.

Tervetuloa mukaan !

Matkakertomus Krakovan matkalta

Ohessa Ritva Vainion kirjoittama matkakertomus (pdf-tiedosto) opiskelijayhdistyksen järjestämästä Krakovan-matkasta:

Vaasan Työväenopiston opiskelijayhdistyksen matka Puolan Krakovaan 29.pdf